Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14401/BTC-TCHQ năm 2016 xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14401/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 12/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14401/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế đối với hàng hóa NK của dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Đầu tư SX PTNN Vineco;
(KĐT Vinhome Riverside Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội)
- Cục Hi quan Tp. Hà Nội;
- Cục Hải quan tỉnh Đng Nai.

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 327/2016/CV-Vineco ngày 8/9/2016 của Công ty TNHH ĐTSX PTNN Vineco về việc áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư. Về vấn đề này, Bộ Tài chính ý kiến như sau:

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, thì “nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản” thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư;

Căn cứ Điều 17 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, thì đối với dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan hải quan đăng ký đầu tư ghi nội dung ưu đãi đầu tư, căn cứ và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đối với dự án không thuộc trường hp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư mà không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Căn cứ Điều 2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3634306578 ngày 30/11/2015 của SKế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, Điều 2 Quyết định chủ trương đầu tư số 2580/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất nhập khẩu số 45/2005/QH11 (nay là khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13), khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu (bao gồm: Thiết bị, máy móc;...; vật tư xây dựng trong nưc chưa sản xuất được).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và đảm bảo tiến độ triển khai dự án, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tiếp tục xử lý miễn thuế đối vi hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố đnh “dự án phát triển sản xuất nông nghiệp ng dụng công nghệ cao Vineco Long Thành” của Công ty TNHH ĐTSX PTNN Vineco và “dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vineco - Tam Đảo” của Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Phát triển nông nghiệp Vineco Tam Đảo theo các Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã đăng ký với Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp Vineco, Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn;
- Vụ PC, Vụ CST - BTC;
- Lưu: VT, TCHQ (14b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14401/BTC-TCHQ năm 2016 xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


568

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246