Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 144/BXD-KTXD về việc khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình và điều chỉnh giá của Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 144/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 15/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 144/BXD-KTXD
V/v: Khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình và điều chỉnh giá của Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy.

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn

Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư và áp dụng một số cơ chế đặc thù trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng. Dự án được thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo phương thức chỉ định thầu, với giá hợp đồng là điều chỉnh giá hoặc theo đơn giá điều chỉnh.

Sau khi nghiên cứu văn bản số 360/CV-BQLDA ngày 25/7/2008 của Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn về một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình và điều chỉnh giá của Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về định mức dự toán xây dựng công trình.

Đối với những định mức chưa được Nhà nước ban hành hoặc công bố, thì chủ đầu tư tổ chức xây dựng định mức trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét quyết định. Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực để xây dựng các định mức này.

2. Về giá vật tư, thiết bị thi công.

Đối với các vật tư, thiết bị thi công không có hoá đơn gốc hoặc không thể xác định nguồn gốc xuất xứ thì chủ đầu tư căn cứ vào mặt bằng giá thị trường, hoặc giá các vật tư, thiết bị tương đương hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực để xác định giá các loại vật tư, thiết bị này.

3. Về lập dự toán điều chỉnh.

Để có căn cứ lập dự toán điều chỉnh cho các gói thầu thuộc dự án, chủ đầu tư căn cứ vào khối lượng thực tế thi công được nghiệm thu, khối lượng chưa thực hiện của hợp đồng và tiến độ thi công điều chỉnh được Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận.

Thời điểm để tính chênh lệch vật liệu là thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn, có thể theo tháng, quý hoặc giai đoạn qui định trong hợp đồng.

Giá vật liệu tại thời điểm tính chênh lệch để điều chỉnh là giá vật liệu tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành do Liên Sở thông báo, công bố hoặc theo hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo qui định của Bộ Tài chính phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình.

Giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng trong dự toán được duyệt.

Chứng từ, hoá đơn hợp lệ là chứng từ, hoá đơn theo qui định của Bộ Tài chính. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hoá đơn, chủ đầu tư kiểm tra, áp dụng. Trường hợp không xác định được giá vật liệu trên cơ sở hoá đơn do nhà thầu cung cấp (nhiều mức giá, mua từ trước, tại nhiều thời điểm) thì chủ đầu tư xem xét, quyết định áp dụng mức giá phù hợp với giá thị trường nơi xây dựng công trình tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực thì có thể thuê tư vấn thẩm tra để xem xét, quyết định.

4. Về việc thanh toán thép sử dụng cho thi công công trình.

Trọng lượng riêng của thép theo thí nghiệm chỉ để kiểm tra chất lượng cốt thép trước khi đưa vào thi công công trình. Khi xác định khối lượng thép được nghiệm thu làm cơ sở cho thanh toán, chủ đầu tư căn cứ vào hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn chất lượng theo qui định của Nhà nước, định mức tiêu hao vật tư được Nhà nước ban hành hoặc công bố.

5. Về định mức cấp phối bê tông.

Cấp phối bê tông thực tế tại công trường khi thi công là cấp phối để nhà thầu, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan quản lý chất lượng công trình. Khi thanh toán chủ đầu tư thanh toán theo dự toán được duyệt lập trên cơ sở định mức, đơn giá do Nhà nước ban hành hoặc công bố.

6. Về khấu hao các loại vật liệu, vật tư, thiết bị.

Đối với các loại cọc ván thép, ván khuôn, khung chống... trường hợp áp dụng tỷ lệ khấu hao, các định mức, đơn giá do Nhà nước ban hành hoặc công bố không phù hợp thì chủ đầu tư xây dựng định mức, đơn giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để xây dựng các định mức này.

Khi lập dự toán, giá các loại cọc ván thép, ván khuôn, khung chống... để tính khấu hao là giá vật liệu mới, phù hợp với thị trường nơi xây dựng công trình tại thời điểm phê duyệt dự toán gói thầu; Khi thanh toán, chủ đầu tư căn cứ nội dung hợp đồng, chế độ chính sách của Nhà nước và giá vật liệu tại thời điểm nghiệm thu hoàn thành để thực hiện thanh toán.

Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 144/BXD-KTXD về việc khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình và điều chỉnh giá của Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.224

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155