Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1430/CN-XDCB-CT của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp các tuyến nội thị thị trấn Thứa huyện Lương Tài

Số hiệu: 1430/CN-XDCB-CT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 05/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1430/CN-XDCB-CT
V/v Giao tư vấn lập dự án đầu tưxây dựng cải tạo nâng cấp các tuyến nội thị thị trấn Thứa huyện Lương Tài. 

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  UBND huyện Lương Tài

 

Xét đề nghị của UBND huyện Lương Tài tại công văn số 219/CV-UBND ngày 07.11.2005, về việc giao Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh lập dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Thứa Huyện Lương Tài; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý UBND huyện Lương Tài giao Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh lập dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Thứa Huyện Lương Tài. UBND huyện Lương Tài tổ chức ký kết hợp đồng thực hiện đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ dự án.

2. Giá thanh toán công tác tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng hoàn thành thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1430/CN-XDCB-CT của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp các tuyến nội thị thị trấn Thứa huyện Lương Tài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.058
DMCA.com Protection Status