Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 142/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về chính sách ưu đãi miễn giảm thuế TNDN thêm đối với các trường hợp xuất khẩu

Số hiệu: 142/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 142/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi miễn giảm thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bình Phước 

 

Trả lời công văn số 1370/CT-TTHT ngày 24/10/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Phước hỏi về chính sách ưu đãi miễn giảm thuế TNDN thêm đối với các trường hợp xuất khẩu, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1) Tại điểm 1.6 Mục II Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN chỉ hướng dẫn ưu đãi bổ sung thêm theo từng năm nếu cơ sở kinh doanh đạt được các điều kiện về xuất khẩu theo quy định. Vì vậy các điều kiện và mức ưu đãi bổ sung theo từng năm không ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư là đúng quy định.

2) Công ty TNHH Nam Sơn, ngoài việc được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN còn lại theo hướng dẫn tại công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì còn được hưởng ưu đãi bổ sung thêm nếu hàng năm đạt được các điều kiện về xuất khẩu theo hướng dẫn tại điểm 1.6 Mục II Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTCđiểm 4 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 142/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về chính sách ưu đãi miễn giảm thuế TNDN thêm đối với các trường hợp xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.455
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0