Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1414/VPCP-CN năm 2017 về đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1414/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 17/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1414/VPCP-CN
V/v đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành ph Hồ Chí Minh (văn bản số 2891/UBND-QLDA ngày 09 tháng 6 năm 2016; s 5023/UBND-DA ngày 12 tháng 9 năm 2016) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5496/BKHĐT-KCHTĐT ngày 14 tháng 7 năm 2016; số 8651/BKHĐT-QLĐT ngày 17 tháng 10 năm 2016), Tài chính (văn bản số 9948/BTC-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2016), Giao thông vận tải (văn bản số 8576/BGTVT-ĐTCT ngày 26 tháng 7 năm 2016; số 12144/BGTVT-ĐTCT ngày 13 tháng 10 năm 2016), Xây dựng (văn bản s 1484/BXD-HĐXD ngày 21 tháng 7 năm 2016) về việc đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tại các văn bản nêu trên; thống nhất với Bộ Giao thông vận tải phương án đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 4 (trong đó lưu ý phương án thiết kế tĩnh không thông thuyền phù hợp); làm rõ tính đặc thù riêng biệt của Dự án để áp dụng lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, CN (3). Hong

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1414/VPCP-CN năm 2017 về đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.582

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44