Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/TCT-TS
V/v: Chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 7522/CT-THDT ngày 06/12/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về miễn, giảm tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì không áp dụng miễn giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, kể cả với trường hợp được thuê đất trước đây để thực hiện dự án đầu tư theo pháp luật khuyến khích đầu tư trong nước nay chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất (Tổng cục Thuế đã có công văn số 3160/TCT-TS ngày 13/9/2005 gửi Cục Thuế các địa phương để thực hiện).

2. Căn cứ khoản 1, Điều 12 và khoản 1, Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư (trừ trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định này);

Căn cứ điểm 1, Phần II, Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luyật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 thì đối tượng áp dụng ưu đãi tiền sử dụng đất là: “cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng các điều kiện về lao động, ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và được nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất”.

Theo đó chỉ các trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh được nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên thì mới thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất và hướng dẫn các doanh nghiệp có liên quan chấp hành đúng chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất trên đây./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 14/TCT-TS ngày 03/01/2006 của Tổng Cục Thuế về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.850

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!