Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1399/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 14/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1399/TTg-KTN
V/v tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế (tờ trình số 64/TTr-BYT ngày 14 tháng 7 năm 2009), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 10940/BTC-ĐT ngày 31 tháng 7 năm 2009), Xây dựng (công văn số 1613/BXD-QLN ngày 04 tháng 8 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5814/BKH-LĐVX ngày 04 tháng 8 năm 2009) về việc tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Y tế tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và kéo dài thời gian thanh toán số vốn đầu tư chưa sử dụng hết của kế hoạch vốn năm 2008 đến 31 tháng 12 năm 2009 để thực hiện các công việc chuẩn bị thực hiện đầu tư dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ: KTTH, Cổng TTĐT - Lưu: Văn thư, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Hoàng Trung Hải     

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1399/TTg-KTN ngày 14/08/2009 về việc tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.403

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!