Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13963/BTC-ĐT năm 2014 sử dụng nguồn vốn giải phóng mặt bằng để xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 279 đoạn nối QL3 với QL2, tỉnh Bắc Kạn do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13963/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 02/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13963/BTC-ĐT
V/v sử dụng nguồn vốn GPMB để xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 279 đoạn nối QL3 với QL2, tnh Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời công văn số 6701/VPCP-KTTH ngày 31/8/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép sử dụng nguồn vốn giải phóng mặt bằng để xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 279 đoạn nối Quốc lộ 3 với Quốc lộ 2 (theo đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại công văn số 3046/UBND-KTTH ngày 21/8/2014), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 279 đoạn nối Quốc lộ 3 với Quốc lộ 2 được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2854/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2005 và được điều chỉnh tại Quyết định số 1121/-BGTVT ngày 26/4/2013 với tổng mức đầu tư là 1.529,4 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính ph. Dự án được triển khai trên địa bàn hai tnh Bắc Kạn và Tuyên Quang. Phần giải phóng mặt bằng được tách thành các tiểu dự án độc lập giao địa phương thực hiện, trong đó tiểu dự án giải phóng mặt bằng tại Bc Kạn là 113,9 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho dự án đến nay là 1.435 tỷ đồng, trong đó đã bố trí để giải phóng mặt bằng tại tỉnh Bắc Kạn là 93,23 tỷ đồng.

Đ giải phóng mặt bằng dự án cần phải thực hiện xây dựng 02 khu tái định cư tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (việc giải phóng mặt bằng trên địa phận tỉnh Tuyên Quang không phải xây khu tái định cư tập trung). Theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì trách nhiệm bố trí vốn để thực hiện công tác tái định cư do các địa phương đảm bảo. Vì vậy, việc sử dụng 19,1 tỷ đồng từ nguồn vốn giải phóng mặt bằng của Dự án để chi trả cho công tác đầu tư xây dựng 02 khu tái định cư như báo cáo của y ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nêu trên cần có ý kiến cho phép của Thủ tướng Chính phủ.

Do Bắc Kạn là tỉnh miền núi có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, 90% ngân sách là do Trung ương hỗ trợ, vì vậy việc bố trí kinh phí xây dựng các khu tái định cư như báo cáo của tỉnh là khó thực hiện. Đ nghị Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với y ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn kiểm tra, rà soát tình hình bố trí vốn và thực hiện việc xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 279 đoạn nối QL3 với QL2. Trên cơ sở làm việc với tỉnh để đề xuất phương án hỗ trợ địa phương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ Giao thông vận tải;
- Ủ
y ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn;
-
Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13963/BTC-ĐT năm 2014 sử dụng nguồn vốn giải phóng mặt bằng để xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 279 đoạn nối QL3 với QL2, tỉnh Bắc Kạn do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.351

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58