Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1386/TTg-KTN về việc nghiên cứu, lập dự án đầu tư Hệ thống cấp nước vùng Hà Nội, khu vực Bắc sông Hồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1386/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 25/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1386/TTg-KTN
V/v nghiên cứu, lập dự án đầu tư Hệ thống cấp nước vùng Hà Nội, khu vực Bắc sông Hồng

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh: Bắc Ninh, Hải Dương,
Hưng Yên;
- Tổng Công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen).

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 78/TTr-BXD ngày 21 tháng 8 năm 2008 về việc nghiên cứu, lập dự án đầu tư Hệ thống cấp nước vùng Hà Nội, khu vực Bắc sông Hồng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Tổng Công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen) chủ trì nghiên cứu, lập Dự án đầu tư Hệ thống cấp nước vùng Hà Nội khu vực Bắc sông Hồng như đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên.

- Giao Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng Công ty Viwaseen triển khai nghiên cứu và lập Dự án theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh: Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và các Bộ ngành có liên quan phối hợp, tạo điều kiện cho Tổng Công ty Viwaseen trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, lập dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1386/TTg-KTN về việc nghiên cứu, lập dự án đầu tư Hệ thống cấp nước vùng Hà Nội, khu vực Bắc sông Hồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.053

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254