Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 138/TTg-KTN về Đề án phát triển dự án sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 138/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 16/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/TTg-KTN
V/v Đề án phát triển các dự án sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
- Các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 5265/TTr-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2012), ý kiến thống nhất tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 04 tháng 01 năm 2013 (tham dự có lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận; lãnh đạo các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam và các Phó Thủ tướng) về Đề án tổng thể phát triển các dự án đưa khí thiên nhiên hóa lỏng vào sử dụng tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thông qua về chủ trương phát triển chuỗi dự án khí - điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Sơn Mỹ, tỉnh Bình Thuận với các nội dung chính như sau:

- Dự án Kho - cảng nhập LNG Sơn Mỹ: công suất 6 triệu tấn/năm, được phân kỳ thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 khoảng 3,6 triệu tấn/năm vận hành vào năm 2019-2020, giai đoạn 2 nâng công suất lên 6 triệu tấn/năm vận hành sau năm 2020 (dự kiến 2023). Có tính đến khả năng mở rộng công suất đến 10 triệu tấn/năm sau năm 2025.

- Dự án Trung tâm điện lực Sơn Mỹ: gồm Nhà máy điện Sơn Mỹ I với công suất 2.000 MW vận hành vào năm 2019 và Nhà máy điện Sơn Mỹ II với công suất 2.000 MW vận hành vào năm 2020.

- Dự án Hệ thống truyền tải điện (đấu nối Trung tâm điện lực Sơn Mỹ vào hệ thống lưới điện quốc gia): gồm 1 đường dây 500kV mạch kép về khu vực Đồng Nai và 3 đường dây 200 kV mạch kép về Phan Thiết và Bà Rịa - Vũng Tàu (chi tiết sẽ được xác định khi phê duyệt Dự án đầu tư Trung tâm điện lực Sơn Mỹ).

- Dự án Đường ống Sơn Mỹ - Phú Mỹ: công suất tối đa 8 tỷ m3/năm, vận hành sau năm 2020 (dự kiến 2023).

2. Tổ chức thực hiện:

a) Bộ Công Thương:

- Phê duyệt Đề án.

- Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo việc thực hiện chuỗi dự án khí - điện LNG tại Sơn Mỹ theo đúng quy định, đúng tiến độ, bảo đảm dự án triển khai đồng bộ, hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm thủ tục bổ sung các dự án điện thuộc chuỗi các dự án trên vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét tới năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ các cơ chế chính sách cần thiết đối với từng dự án thành phần.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ liên quan nghiên cứu, xây dựng và ban hành hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành các văn bản pháp quy, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia để đảm bảo các dự án trong Chuỗi được quản lý chặt chẽ, an toàn, hiệu quả. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2013.

b) Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan làm thủ tục bổ sung Cảng chuyên dùng dầu khí Sơn Mỹ (phục vụ nhập LNG, ...) vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh các quy hoạch liên quan (trong đó có Quy hoạch sử dụng đất) đối với các dự án thuộc Đề án sử dụng LNG tại Sơn Mỹ; hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thực hiện chuẩn bị đầu tư và đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

d) Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì lập dự án đầu tư các công trình lưới điện đồng bộ với Trung tâm điện lực Sơn Mỹ.

đ) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ trì lập dự án đầu tư các dự án:

- Dự án kho - cảng nhập LNG Sơn Mỹ, tỉnh Bình Thuận;

- Dự án Đường ống dẫn khí Sơn Mỹ - Phú Mỹ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: TC, XD, KH&ĐT, TN&MT, KHCN, TP, QP, CA;
- Tổng công ty Khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, NC, PL, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(3), MT. (38b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

THE PRIME MINISTER
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No.:138/TTg-KTN
Rep: Master plan for Vietnam’s liquefied natural gas-based projects

Hanoi, January 16, 2013

 

To:

- The Ministry of Industry and Trade and Ministry of Transport;
- The people’s Committee of Binh Thuan
- Vietnam Oil and Gas Group and Vietnam Electricity.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 138/TTg-KTN ngày 16/01/2013 về Đề án phát triển dự án sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.235

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248