Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1375 BKH/TCTT ngày 11/03/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ dự toán chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án 5 triệu ha rừng và một số chương trình dự án lớn khác

Số hiệu: 1375BKH/TCTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trương Văn Đoan
Ngày ban hành: 11/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1375 BKH/TCTT
V/v phân bổ dự toán chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án 5 triệu ha rừng và một số chương trình dự án lớn khác

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Căn cứ quyết định số 242/2003/QĐ-TTg ngày 17/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước, Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP ngày 12/1/2004 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 2004, Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước, Quyết định số 149/2003/QĐ-BKH ngày 27 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2004, Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các chương trình, dự án lớn khác;

Để chuẩn bị báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội về tình hình triển khai kế hoạch năm 2004, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương:

- Báo cáo kế hoạch năm 2004 về phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án 5 triệu ha rừng và các chương trình dự án được hỗ trợ có mục tiêu khác cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc.

- Nêu rõ những vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai kế hoạch, số vốn chưa được giao và nguyên nhân, kiến nghị các cơ chế chính sách liên quan đến việc giao chỉ tiêu kế hoạch và quản lý vốn các chương trình, dự án nói trên.

Đề nghị Quý Bộ, cơ quan trung ương chuẩn bị tài liệu gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Tài chính, tiền tệ) trước ngày 22/3/2004./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THỨ TRƯỞNG
Trương Văn Đoan

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1375 BKH/TCTT ngày 11/03/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ dự toán chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án 5 triệu ha rừng và một số chương trình dự án lớn khác

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.030
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69