Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1358/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 06/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1358/TTg-KTN
V/v đầu tư Dự án nâng cấp quốc lộ 4 đoạn nối Hà Giang với Lào Cai

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (văn bản số 2066/UBND-GT ngày 24 tháng 6 năm 2010); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4649/BKH-KCHT&ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2010), Tài chính (công văn số 9075/BTC-ĐT ngày 12 tháng 7 năm 2010) và Giao thông vận tải (công văn số 4692/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 7 năm 2010) về việc đầu tư Dự án nâng cấp quốc lộ 4 đoạn nối Hà Giang với Lào Cai (giai đoạn 1) các đoạn tuyến còn lại từ Km 284 - Km 296 và Km 299 - Km 339 thuộc địa phận tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý đầu tư Dự án nâng cấp quốc lộ 4 đoạn nối Hà Giang với Lào Cai các đoạn tuyến còn lại từ Km 284 - Km 296 và Km 299 - Km 339 thuộc địa phận tỉnh Hà Giang như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình triển khai thực hiện Dự án theo quy định./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1358/TTg-KTN ngày 06/08/2010 đầu tư Dự án nâng cấp quốc lộ 4 đoạn nối Hà Giang với Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.380

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!