Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13457/VPCP-KTTH năm 2017 về kéo dài thời gian giải ngân vốn của Bộ Công an và một số địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 13457/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 18/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13457/VPCP-KTTH
V/v kéo dài thời gian giải ngân vốn của Bộ Công an và một số địa phương

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Trà Vinh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9898/BKHĐT-TH ngày 30 tháng 11 năm 2017, ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 11093/BTC-ĐT ngày 18 tháng 8 năm 2017) về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn không giải ngân hết năm 2016 sang thực hiện năm 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên về việc kéo dài thời hạn giải ngân đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 đối với số vốn chưa giải ngân hết năm 2016 của Bộ Công an và các tỉnh: Hà Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Trà Vinh.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu đã báo cáo; thông báo danh mục dự án và số vốn cụ thể được phép kéo dài nêu trên cho Bộ Công an và các địa phương thực hiện theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Vương Đình Huệ;
- Bộ NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: NN, NC, QHĐP, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH(3)
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13457/VPCP-KTTH năm 2017 về kéo dài thời gian giải ngân vốn của Bộ Công an và một số địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


759

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49