Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1320TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 06/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1320TCT/DNNN
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Cụm cảng hàng không Miền Nam

Trả lời công văn số 520/CCMN ngày 5/4/2005 của Cụm cảng hàng không Miền Nam và hồ sơ kèm theo về việc nộp thừa thuế giá trị gia tăng (GTGT) khâu nhập khẩu đối với nhập khẩu thiết bị, vật tư đồng bộ phục vụ cho dự án: xây dựng nhà ga hành khách Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1; 3, Mục I, Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp vào Ngân sách Nhà nước thì: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được cơ quan tài chính hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau: khoản thu đã được cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra, xem xét, có quyết định hoàn trả và công văn đề nghị hoàn trả gửi cơ quan tài chính; Việc hoàn trả thuế GTGT (kể cả thuế GTGT đơn vị nộp nhầm, nộp thừa) được thực hiện hoàn trả từ quỹ hoàn thuế GTGT.

Theo quy định nêu trên trường hợp Cụm cảng hàng không Miền Nam nộp thừa thuế giá trị gia tăng (GTGT) khâu nhập khẩu đối với nhập khẩu thiết bị, vật tư đồng bộ phục vụ cho dự án nêu trên phải có Quyết định hoàn trả số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu của Cụm cảng hàng không Miền nam đã được Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư Tp Hồ Chí Minh có Quyết định điều chỉnh giảm số thuế GTGT khâu nhập khẩu kèm theo Tờ khai hàng hóa nhập khẩu, giấy nộp tiền vào ngân sách bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản và biên lai nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu. Vì vậy Tổng cục Thuế đồng ý Cụm cảng hàng không Miền Nam được hoàn thuế cho số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập của thiết bị, vật tư đồng bộ cho dự án xây dựng nhà ga hành khách Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụm cảng hàng không Miền Nam biết và liên hệ với Cục thuế Tp Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh
- Lưu VP(HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1320TCT/DNNN ngày 06/05/2005 của Tổng cục Thuế về việc nộp thừa thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với nhập khẩu thiết bị, vật tư đồng bộ phục vụ cho dự án: xây dựng nhà ga hành khách Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.433

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!