Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1313/TCT-KK xác nhận nghĩa vụ thuế cho nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1313/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 24/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1313/TCT-KK
V/v xác nhận nghĩa vụ thuế cho nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 443/CT-KK&KTT ngày 31/01/2013 của Cục Thuế thanh phố Đà Nẵng về việc xác nhận nghĩa vụ thuế đối với trường hợp bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tiết e, Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn: " Nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài không đăng ký nộp thuế trực tiếp với quan thuế thì bên Việt Nam ký họp đồng với nhà thầu có trách nhiệm khai và nộp thuế cho bên nước ngoài. Bên Việt Nam được cấp mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc khai, nộp thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài."

Điểm 5 Điều 5 Thông tư số 80/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Trường hợp Bên Việt Nam cần quyết toán, xác nhận số tiền thuế đã nộp thay cho các nhà thầu nước ngoài, Bên Việt Nam phải cung cấp cho quan thuế trực tiếp quản lý 01 (một) bộ hồ gồm bản sao không yêu cầu chứng thực hợp đồng thầu; các chứng từ, tài liệu liên quan đến hợp đồng thầu đã ký với các nhà thầu nước ngoài để phục vụ cho việc quyết toán thuế và xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế (nếu có)."

Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 hướng dẫn:

"Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiên cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

- Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài và nộp hồ khai thuế, hồ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam."

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài thì được cấp mã số thuế 10 số để thực hiện khai thuế và nộp thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên. Khi quyết toán theo từng hợp đồng cho nhà thầu nước ngoài, bên Việt Nam phải cung cấp cho cơ quan thuế bộ hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn tại Điểm 5 Điều 5 Thông tư số 80/2012/TT-BTC nêu trên để cơ quan thuế xác nhận số thuế đã nộp theo từng hợp đồng của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC , CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1313/TCT-KK xác nhận nghĩa vụ thuế cho nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.584
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70