Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1311/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán dự án “Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1311/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 18/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1311/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán dự án “Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp”, vay vốn ADB.

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tờ trình số 208/TTr-NHNN ngày 11 tháng 12 năm 2012 về kết quả đàm phán cho dự án “Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán, nội dung Hiệp định vay, Hiệp định dự án và các văn bản liên quan cho dự án “Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp” nêu trên. Đối với việc mua sắm phương tiện đi lại thực hiện theo ý kiến Bộ Tài chính tại văn bản số 1498/BTC-QLN ngày 29 tháng 01 năm 2013. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho ADB về việc phê duyệt này.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát và cập nhật Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cho phù hợp với các nội dung đã đàm phán, thống nhất với ADB trong quá trình đàm phán; phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các thủ tục theo quy định hiện hành để triển khai dự án theo đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

3. Uỷ quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định vay này với đại diện ADB. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

4. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Quỹ tín dụng Nhân dân Trung ương sớm hoàn tất các thủ tục liên quan để ký kết Hiệp định vay phụ đối với phần vốn vay lại của ADB.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục cho việc ký kết Hiệp định vay nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, PL, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). TR. 29

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1311/VPCP-QHQT ngày 18/02/2013 phê duyệt kết quả đàm phán dự án “Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.108

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219