Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 131/BXD-KTXD về việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 131/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Khôi
Ngày ban hành: 13/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 131/BXD-KTXD
V/v: Thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Trả lời văn bản số 224/QLDA ngày 09/6/2008 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 về thực hiện đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 08/2003/TT-BXD ngày 09/7/2003 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn nội dung và quản lý hợp đồng tổng thầu EPC là Thông tư hướng dẫn các Nghị định của Chính phủ: số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999; số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000; số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 đến nay đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay việc quản lý hợp đồng xây dựng, trong đó bao gồm cả hợp đồng EPC thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

2. Về việc thẩm định thiết kế và dự toán công trình.

Theo quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP thì chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đối với những công trình xây dựng phải lập dự toán. Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của hạng mục, công trình trước khi đưa ra thi công phải được thẩm định, phê duyệt. Nội dung thẩm định thiết kế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP. Nội dung thẩm định dự toán thực hiện theo Điều 10 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Thiết kế các hạng mục công trình như nêu tại văn bản số 224/QLDA phải được thẩm định và phê duyệt.

3. Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện thi công theo hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và nội dung hợp đồng xây dựng đã ký kết với chủ đầu tư. Trường hợp thay đổi thiết kế (bao gồm cả thay đổi vật liệu sử dụng) thì phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư.

4. Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. Trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực thì thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để giám sát thi công xây dựng. Nội dung, nhiệm vụ công tác thuê tư vấn giám sát do chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát thoả thuận.

5. Việc giải ngân, thanh toán, quyết toán công trình thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và các quy định của Bộ Tài chính.

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Văn Khôi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 131/BXD-KTXD về việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.313

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155