Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1309/BXD-QLN về việc chính sách đầu tư xây dựng nhà ở công nhân khu công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1309/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 02/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1309/BXD-QLN
V/v: chính sách đầu tư xây dựng nhà ở công nhân khu công nghiệp.

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Ngày 23/01/2009, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 621/VPCP-KTN đề nghị cho ý kiến về xin chủ trương áp dụng chính sách đầu tư xây dựng nhà ở công nhân khu công nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (văn bản số 216/TTr-UBND ngày 19/01/2009); sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Ngày 20/4/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung và nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Tiếp theo, ngày 24/4/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê. Đây chính là các cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các thành phần kinh tế khi tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp thuê.

2. Về đề nghị cho các doanh nghiệp đầu tư được vay vốn ưu đãi, ngày 05/6/2009 Bộ Tài chính đã có văn bản số 8015/BTC-TCNH gửi Ngân hàng Phát triển Việt Nam đề nghị tổ chức chỉ đạo và hướng dẫn cho các dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp và các dự án nhà ở thu nhập thấp được vay vốn tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

3. Về đề nghị cho công nhân lao động được vay vốn ưu đãi để thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp, ngày 06/5/2009 Bộ Xây dựng đã có công văn số 775/BXD-QLN đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương xây dựng chính sách tín dụng cho vay đối với người được mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp. Đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang hoàn thiện và sẽ sớm hướng dẫn chính sách này.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Hồng Quân (để B/C);
- UBND và Sở XD tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: VP, QLN(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1309/BXD-QLN về việc chính sách đầu tư xây dựng nhà ở công nhân khu công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.025

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49