Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1300/BXD-KTXD về việc điều chỉnh dự toán do biến động giá vật liệu xây dựng và chi phí nhân công, máy đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tài chính Đông Khăm Xạng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1300/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 04/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1300/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh dự toán do biến động giá VLXD và chi phí nhân công, máy đối với DAĐTXDCT Trường Tài chính Đông Khăm Xạng

Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi : Bộ Tài chính

Nhận được Văn bản số 6607/BTC-TVQT ngày 09/6/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán do biến động giá vật liệu xây dựng và chi phí nhân công, máy thi công đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tài chính Đông Khăm Xạng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Thống nhất tính toán điều chỉnh dự toán do biến động giá vật liệu xây dựng đối với những khối lượng thi công trong thời gian có biến động giá của Dự án xây dựng công trình Trường Tài chính Đông Khăm Xạng.

2. Cách xác định dự toán điều chỉnh do biến động giá vật liệu xây dựng như sau :

- Đối với các vật liệu xây dựng có nguồn gốc, xuất xứ tại Việt Nam : thực hiện điều chỉnh dự toán theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

- Đối với các vật liệu xây dựng có nguồn gốc, xuất xứ tại Lào : thống nhất điều chỉnh dự toán như ý kiến của Bộ Tài chính nêu trong Văn bản số 6607/BTC-TVQT.

3. Việc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng do tăng chi phí nhân công và chi phí máy thi công : đề nghị xác định theo đơn giá nhân công và đơn giá máy thi công được Sở Giao thông – Bưu điện – Xây dựng thành phố Viêng Chăn cung cấp cho công trình vào thời điểm tháng 2/2008.

Căn cứ ý kiến trên đây của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính nghiên cứu, tổng hợp, hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1300/BXD-KTXD về việc điều chỉnh dự toán do biến động giá vật liệu xây dựng và chi phí nhân công, máy đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tài chính Đông Khăm Xạng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.057
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219