Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 130/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 21/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/TTg-KTN
V/v tình hình triển khai công tác đền bù, GPMB Dự án đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 11434/BCT-TNCL ngày 11 tháng 12 năm 2013) về tình hình triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố có tuyến ống đi qua được điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và chưa thu hồi phần diện tích đã đền bù, giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện cho việc áp dụng triển khai Dự án.

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu thống nhất phương án ứng vốn (được tính vào tổng mức đầu tư của Dự án) để tiếp tục triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với các diện tích đất đã được quy hoạch và có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do quy hoạch kéo dài trên cơ sở phương án đền bù, giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đàm phán với các đối tác tham gia Dự án về việc chia sẻ chi phí./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: TC, XD, TN&MT, KHĐT;
- Tổng công ty Khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, V. III;
- Lưu: VT, KTN (3), MT.(35b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 130/TTg-KTN ngày 21/01/2014 về tình hình triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.737

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43