Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1285/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2013 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 1285/BTNMT-TCQLĐĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 04/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1285/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp Công văn số 1660/BKHĐT-QLKKT ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Việc thực hiện các dự án, công trình có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2012 đã được quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 391/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, kiểm tra thực trạng việc quản lý quy hoạch, kế hoạch và sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 trên địa bàn cả nước trong đó rà soát, kiểm tra thực trạng công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch, sử dụng đất nông nghiệp 5 năm 2006 - 2010 nói chung và đất trồng lúa nước nói riêng và Khoản 8 Điều 9 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Để giải quyết các trường hợp sử dụng đất mà cần thiết phải chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trong khi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp tỉnh chưa được Chính phủ xét duyệt, ngày 23 tháng 6 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 979/TTg-KTN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách.

Như vậy theo quy định của pháp luật về đất đai, các dự án, công trình có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (bao gồm các dự án khu công nghiệp) thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ cho phép trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Thực hiện Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa, đối với các trường hợp thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 để triển khai các dự án, công trình (bao gồm các dự án khu công nghiệp) thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 1 Công văn số 4556/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Quý Bộ để hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VT, VP(TH), TCQLĐĐ(CQHĐĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1285/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2013 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.201
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127