Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1282/VPCP-CN năm 2017 về đầu tư dự án đường bộ cao tốc đoạn Mai Sơn (Ninh Bình) - QL.45 và đoạn QL.45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1282/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 15/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1282/VPCP-CN
V/v đầu tư các dự án đường bộ cao tốc đoạn Mai Sơn (Ninh Bình) - QL.45 và đoạn QL.45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa)

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- B Tài chính.

 

Về đề nghcủa Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 12604/BGTVT-ĐTCT ngày 26 tháng 10 năm 2016), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9520/BKHĐT-KCHTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016), Tài chính (văn bản số 16284/BTC-ĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016) về việc đầu tư các dự án đường bộ cao tốc đoạn Mai Sơn (Ninh Bình) - Quốc lộ 45 và đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa); căn cứ kết luận tại cuộc họp ngày 15 tháng 12 năm 2016, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 531/VPCP-KTN ngày 19 tháng 01 năm 2017, trình Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 năm 2017.

2. Đồng ý thực hiện chuẩn bị các dự án: Mai Sơn (Ninh Bình) - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Phan Thiết - Dầu Giây để có thể triển khai sớm khi được Quốc hội thông qua.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, các Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (3).Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1282/VPCP-CN năm 2017 về đầu tư dự án đường bộ cao tốc đoạn Mai Sơn (Ninh Bình) - QL.45 và đoạn QL.45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


772

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251