Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 128/BKHĐT-QLĐT đôn đốc thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng trong năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 128/BKHĐT-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Cao Viết Sinh
Ngày ban hành: 07/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/BKHĐT-QLĐT
V/v đôn đốc thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng trong năm 2013

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 6591/VPCP-KTN ngày 27/8/2012 về việc tiếp thục triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 6965/BKHĐT-QLĐT ngày 12/9/2012 yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, Tổng công ty, Tập đoàn nhà nước lập kế hoạch tiếp tục triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng đến hết năm 2013. Trên cơ sở văn bản trả lời của các cơ quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với một số cơ quan tổ chức đào tạo về đấu thầu qua mạng, đăng ký sử dụng Hệ thống đấu thầu điện tử tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống) và trong năm 2012, các đơn vị đã đăng tải hơn 2.700 thông báo mời thầu, hơn 900 kế hoạch đấu thầu, và tổ chức thành công hơn 400 gói thầu trên Hệ thống, tăng gấp 8 lần so với giai đoạn 2009-2011.

Nhằm đẩy mạnh thí điểm đấu thầu qua mạng trong năm 2013 và báo cáo kết quả trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan thực hiện đấu thầu qua mạng trên Hệ thống như sau:

1. Đối với các cơ quan đã tổ chức đào tạo về đấu thầu qua mạng:

- Đôn đốc các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc đăng ký trên Hệ thống và tiến hành tự đăng tải thông tin đấu thầu qua mạng (nội dung thông tin đăng tải như quy định tại Điều 13 Thông tư 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng), tiến tới xem đây là điều kiện bắt buộc khi tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu sửa đổi. Các thông tin đấu thầu được đăng tải trên Hệ thống sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải tiếp trên Báo Đấu thầu như hướng dẫn tại công văn số 8606/BKH-QLĐT ngày 01/12/2010;

- Khuyến khích chủ đầu tư, bên mời thầu phát hành đồng thời hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm và phát hành miễn phí hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu khi đăng tải thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời quan tâm, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng trên Hệ thống.

- Xem xét lựa chọn các gói thầu chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi quy mô nhỏ và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu) tổ chức thực hiện thí điểm đấu thầu trên Hệ thống. Đường dây nóng hỗ trợ thực hiện các đấu thầu qua mạng: 080.43817 hoặc 090.537.1794 (anh Phan Tấn Hùng).

2. Đối với các cơ quan chưa tổ chức đào tạo về đấu thầu qua mạng: Khẩn trương lập kế hoạch và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu) tổ chức đào tạo đấu thầu qua mạng cho tất cả các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc trong Quý I, II năm 2013 để tự đăng ký, đăng tải các thông tin đấu thầu trên mạng và xem xét lựa chọn các gói thầu phù hợp thực hiện đấu thầu qua mạng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan./.

(Quý cơ quan có thể liên hệ trực tiếp với Cục Quản lý đấu thầu, điện thoại 04.38433359 hoặc 097.365.1188 (anh Mai Lâm) để trao đổi các thông tin liên quan).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục QLĐT(1).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Viết Sinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 128/BKHĐT-QLĐT đôn đốc thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng trong năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.468

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224