Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1271/BXD-KTQH về việc dự án đầu tư khu công nghiệp An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1271/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Chính
Ngày ban hành: 01/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1271/BXD-KTQH
V/v Dự án đầu tư KCN An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Long An

Trả lời Công văn số 669/BQLKCN-ĐT ngày 10/06/2008 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Long An về việc lấy ý kiến thẩm tra dự án khu công nghiệp An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1) Khu công nghiệp An Nhựt Tân có quy mô 120 ha nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006.

Căn cứ khoản 4 điều 37 và điều 39 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, dự án đầu tư khu công nghiệp An Nhựt Tân khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư không phải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

2) Căn cứ điều 77 – Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, Bộ Xây dựng có trách nhiệm thẩm tra và có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về xây dựng đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp An Nhựt Tân thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An.

3) Trong nội dung dự án đầu tư: lưu ý không bố trí nhà ở công nhân và chuyên gia trong khu công nghiệp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để làm cơ sở cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Long An triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- như trên               
- Lưu VP, Vụ KTQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1271/BXD-KTQH về việc dự án đầu tư khu công nghiệp An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.302
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77