Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1254/VPCP-CN năm 2017 giải quyết vướng mắc trong thanh toán giữa Chủ đầu tư và nhà thầu tại Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 theo hình thức hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1254/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 14/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1254/VPCP-CN
V/v giải quyết vướng mắc trong thanh toán giữa Chủ đầu tư và nhà thu tại Dự án đu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 theo hình thức hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng.

 

Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 14652/BGTVT-CQLXD ngày 09 tháng 12 năm 2016), Bộ Xây dựng (văn bản số 2896/BXD-TTr ngày 22 tháng 12 năm 2016) về các vướng mắc trong thanh toán giữa Chủ đầu tư và Công ty CP đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO tại Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 theo hình thức hợp đồng BOT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các bên liên quan khẩn trương thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Hợp đồng BOT đã ký.

2. Việc giải quyết tranh chấp giữa Nhà đu tư và nhà thầu thi công thực hiện theo thỏa thuận tại Hợp đồng xây lắp và theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Công ty CP ĐTPT Cường Thuận
IDICO;
- Các B
: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (3).
Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1254/VPCP-CN năm 2017 giải quyết vướng mắc trong thanh toán giữa Chủ đầu tư và nhà thầu tại Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 theo hình thức hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


541

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254