Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1250/TTg-KTN về việc đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả trên quốc lộ 1A theo hình thức Hợp đồng BOT và BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1250/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 27/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1250/TTg-KTN
V/v đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả trên quốc lộ 1A theo hình thức Hợp đồng BOT và BT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3941/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4830/BKH-KCHT&ĐT ngày 02 tháng 7 năm 2009), Bộ Tài chính (văn bản số 9751/BTC-ĐT ngày 8 tháng 7 năm 2009) về việc đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả trên quốc lộ 1A theo hình thức BOT và BT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả trên quốc lộ 1A theo hình thức Hợp đồng BOT và BT như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên; đồng thời bảo đảm cân đối vốn trong kế hoạch hàng năm của Bộ để thanh toán vốn BT cho Nhà đầu tư và kinh phí hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng cho Dự án.

2. Đồng ý về nguyên tắc Bộ Giao thông vận tải được áp dụng hình thức chỉ định Nhà đầu tư đàm phán trực tiếp Hợp đồng BOT và BT Dự án nêu trên, giao Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về năng lực của Nhà đầu tư và chỉ đạo thực hiện Dự án đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Ngân hàng Nhà nước;
- UBND tỉnh Phú Yên;
- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Hoàng Trung Hải    

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1250/TTg-KTN về việc đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả trên quốc lộ 1A theo hình thức Hợp đồng BOT và BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.360

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75