Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 124/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị không thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT lô hàng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA

Số hiệu: 124/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 124/TCHQ-KTTT
V/v:Xử lý thuế nhập khẩu, thuế GTGT nguồn vốn ODA

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh
 - Công ty TNHH xây dựng-thương mại-dịch vụ Nguyên Giáo

 

Trả lời công văn số 147/CV-2005 ngày 01/12/2005 của Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại-Dịch vụ Nguyên Giáo về việc đề nghị không thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT lô hàng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1, Mục II Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 của Bộ Tài chính, thì chủ dự án nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu để thực hiện dự án ODA phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành.

Để việc xử lý theo đúng thẩm quyền đã được giao; đề nghị Công ty gửi toàn bộ hồ sơ và các văn bản có liên quan đến Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết theo quy định. Nếu có vướng mắc, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về Tổng cục để xem xét xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Xây dựng-Thương mại-Dịch vụ Nguyên Giáo được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 124/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị không thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT lô hàng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.388
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168