Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1220/VPCP-QHQT về việc thông qua Báo cáo cuối cùng Dự án Nghiên cứu quy hoạch thủy điện Quốc gia (NHP) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1220/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1220/VPCP-QHQT
V/v Thông qua Báo cáo cuối cùng Dự án NHP

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 781/BKH-KTCN ngày 01 tháng 02 năm 2008), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về cơ bản nội dung Báo cáo cuối cùng Dự án Nghiên cứu quy hoạch thủy điện Quốc gia (NHP) như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho phía nhà tài trợ Na Uy và Thụy Điển biết ý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Bộ Công Thương phê duyệt và chỉ đạo thực hiện quy hoạch bậc thang thủy điện các hệ thống sông trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Dự án theo quy định hiện hành.

4. Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm các thủ tục kết thúc Dự án theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 19

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1220/VPCP-QHQT về việc thông qua Báo cáo cuối cùng Dự án Nghiên cứu quy hoạch thủy điện Quốc gia (NHP) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.873
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213