Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12196/VPCP-CN năm 2017 về cho thuê hạng mục đầu tư, nâng cấp Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 12196/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 15/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12196/VPCP-CN
V/v cho thuê các hạng mục đầu tư, nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 11872/BGTVT-KCHT ngày 23 tháng 10 năm 2017) về việc cho thuê các hạng mục đầu tư, nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án phát triển giao thông vận tải đồng bằng Bắc B-WB 6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Trước mắt, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn Tổng công ty vận tải thủy tổ chức quản lý và khai thác sử dụng an toàn, hiệu quả các hạng mục công trình của các cảng Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB 6 theo quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính để hoàn thiện Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và tổ chức triển khai thực hiện sau khi Nghị định được ban hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: K
ế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, NC, PL, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12196/VPCP-CN năm 2017 về cho thuê hạng mục đầu tư, nâng cấp Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.425
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.177.176