Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1194/VPCP-KTN năm 2016 về cơ chế thực hiện Dự án thành phần QG-HN07 và QG-HN04 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1194/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 25/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1194/VPCP-KTN
V/v một số cơ chế triển khai thực hiện Dự án thành phần QG-HN07 và QG-HN04 thuộc Dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Về đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 3027/BXD-KHTC ngày 25 tháng 12 năm 2015), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 846/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 03 tháng 02 năm 2016), Tài chính (Công văn số 1397/BTC-ĐT ngày 26 tháng 01 năm 2016) và Đại học Quốc gia Hà Nội (Công văn số 67/ĐHQGHN-XD ngày 15 tháng 01 năm 2016) về một số cơ chế triển khai thực hiện Dự án thành phần QG-HN07 và QG-HN04 thuộc Dự án đầu tư xây dựng ĐH Quốc gia Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề nghị của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Trung tâm giáo dục quốc phòng (QG-HN04) được thực hiện từ năm 2016-2020.

- Bộ Xây dựng thống nhất với Đại học quốc gia Hà Nội lựa chọn các hạng mục công trình thiết yếu nhất của Dự án Trường Đại học Khoa học tự nhiên (QG-HN07) trong giai đoạn 2016-2020. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, cân đối vốn báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng CP, Phó TTg Vũ Đức Đam;
- Các Bộ: TC, GD&ĐT;
- VPCP: BTCN, các Phó CN: Nguyễn Kh
c Định, Nguyễn Cao Lục; Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1194/VPCP-KTN năm 2016 về cơ chế thực hiện Dự án thành phần QG-HN07 và QG-HN04 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.751
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122