Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 117/BXD-HĐXD thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và lấy ý kiến về thiết kế cơ sở dự án hạ tầng khu công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 117/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY  DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 117/BXD-HĐXD
V/v: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và lấy ý kiến về thiết kế cơ sở dự án hạ tầng khu công nghiệp

Hà Nội ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư  Xây dựng Bạch Đằng TMC.

Công ty Cổ phần Đầu tư  Xây dựng Bạch Đằng TMC có văn bản số 284/CV-TMC-KHĐT ngày 20/10/2010 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và lấy ý kiến về thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về thẩm định thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế:

- Theo hướng dẫn tại điểm 7.2, phần III, Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế thì Sở Xây dựng địa phương thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

- Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2, Điều 1, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở đồng thời với thẩm định dự án và phải lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp lấy ý kiến của Sở Xây dựng) trước khi phê duyệt dự án. 

2. Về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án trong Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế:

- Theo quy định tại Điều 39, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án trong Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

- Theo quy định tại Điều 45, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư bao gồm: Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư, văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư, báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư, giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu (mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường), hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên thì việc thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư và việc lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước là hai phần công việc của dự án, có tính độc lập tương đối với nhau. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 45, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, nội dung thẩm tra để cấp giấy chứng nhận đầu tư chỉ yêu cầu xem xét: sự phù hợp của dự án với quy hoạch kết cấu hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng..., nhu cầu sử dụng đất, tiến độ thực hiện dự án, giải pháp về môi trường và không yêu cầu phải lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư mới triển khai lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (trong đó có nội dung thiết kế cơ sở) theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị quý Công ty nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Đình Toàn (dể b/c);`
- BQL các KCN tỉnh Ninh Bình;
- Lưu : VP, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 117/BXD-HĐXD thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và lấy ý kiến về thiết kế cơ sở dự án hạ tầng khu công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.190
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108