Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11474/BTC-ĐT năm 2014 đề nghị kéo dài thời hạn thanh toán vốn đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11474/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 15/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 11474/BTC-ĐT
V/v đề nghị kéo dài thời hạn thanh toán vốn đầu tư.

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Trả lời văn bản số 2505/UBND-KTTH ngày 24/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc đề nghị kéo dài thời hạn thanh toán vốn đầu tư; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối với nguồn vốn Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững năm 2013:

Theo văn bản số 6759/VPCP-KTTH ngày 14/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 chưa giải ngân và văn bản số 11882/BTC-ĐT ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính, kế hoạch vốn Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững năm 2013 của tỉnh Bắc Kạn được thanh toán đến ngày 30/6/2014.

Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện thanh toán kế hoạch vốn của Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững năm 2013 theo đúng quy định tại văn bản số 6759/VPCP-KTTH ngày 14/8/2013 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 11882/BTC-ĐT ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

2. Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013:

Theo văn bản số 9389/VPCP-KTTH ngày 07/11/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc trong việc thực hiện các dự án khởi công mới thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia và văn bản số 16169/BTC-ĐT ngày 21/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, thời hạn thanh toán vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014.

Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện thanh toán vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 theo đúng quy định tại văn bản số 9389/VPCP-KTTH ngày 07/11/2013 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 16179/BTC-ĐT ngày 21/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

3. Đối với nguồn vốn sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước năm 2013:

Bộ Tài chính đã có ý kiến tại văn bản số 11250/BTC-ĐT ngày 12 tháng 8 năm 2014 về đề nghị cho phép kéo dài thời hạn thanh toán vốn sửa chữa, bảo đảm an toàn hồ chứa nước năm 2013.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn biết và phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn;
- Kho bạc Nhà nước;
- Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn;
- Lưu: VT, ĐT (11).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11474/BTC-ĐT năm 2014 đề nghị kéo dài thời hạn thanh toán vốn đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.388

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161