Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 114/BXD-HĐXD hướng dẫn thẩm quyền Quyết định đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 114/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 07/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/BXD-HĐXD
V/v Hướng dẫn thẩm quyền Quyết định đầu tư.

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4617/NHNo-XDCB ngày 25/6/2012 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đề nghị hướng dẫn thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ( sau đây viết tắt là Nghị định 12/CP) quy định thẩm quyền quyết định đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan cấp Bộ quyết định đầu tư các dự án nhóm A,B,C và được uỷ quyền hoặc phân cấp quyết định đầu tư các dự án nhóm A,B,C cho cơ quan cấp dưới trực tiếp.

2/ Tại điểm a khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư dự án đầu tư xây dựng. Theo đó Hội đồng quản trị quyết định các dự án đầu tư có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính của công ty được công bố tại quý gần nhất, nhưng không quá mức cao nhất của dự án nhóm B theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; mức phân cấp cho Hội đồng quản trị được ghi trong Điều lệ của công ty.

Căn cứ các quy định nêu trên thì:

- Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước bao gồm vốn Điều lệ, Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính thì thẩm quyền quyết định đầu tư dự án nhóm A, B, C sử dụng các nguồn vốn này là Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam có thể được quyết định đầu tư các dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn này nếu được Ngân hàng Nhà nước uỷ quyền hoặc phân cấp.

- Đối với dự án sử dụng các nguồn vốn khác các nguồn vốn nêu trên, Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được quyết định đầu tư các dự án nhóm A,B,C nhưng với tổng mức đầu tư nhỏ hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính của công ty được công bố tại quý gần nhất nhưng không quá mức cao nhất của dự án nhóm B (theo phân nhóm của Nghị định 12/CP). Song mức phân cấp cụ thể cho Hội đồng thành viên phải được ghi trong Điều lệ của Công ty do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, HĐXD (NTH)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 114/BXD-HĐXD hướng dẫn thẩm quyền Quyết định đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.055

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9