Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1130/BXD-KTXD năm 2017 xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1130/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 19/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1130/BXD-KTXD
V/v Xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Quản lý xây dựng công trình – Bộ NN&PTNT

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 431/XD-CĐ ngày 14/4/2017 của Cục Quản lý xây dựng công trình – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chi phí quản lý dự án xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng công bố hoặc bằng dự toán hoặc sử dụng cơ sở dữ liệu các dự án tương tự đã thực hiện phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án, quy mô và đặc điểm công việc quản lý dự án.

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng phải hoãn, giãn tiến độ, thời gian thực hiện dự án bị kéo dài do các nguyên nhân khách quan, trường hợp sử dụng định mức chi phí quản lý dự án theo công bố của Bộ Xây dựng không đủ, thì được lập dự toán chi chi phí bổ sung trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý dự án; thời gian hoãn, giãn tiến độ, kéo dài của dự án và các chế độ chính sách có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng khi sử dụng định mức chi phí quản lý dự án theo công bố của Bộ Xây dựng không phù hợp như nêu tại văn bản số 431/XD-CĐ được thực hiện như sau:

- Đối với các dự án xác định chi phí quản lý dự án xây dựng theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: trường hợp vận dụng các định mức chi phí quản lý dự án theo Quyết định này không phù hợp, thì chủ đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh định mức hoặc lập dự toán chi phí quản lý dự án và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

- Đối với các dự án xác định chi phí quản lý dự án xây dựng theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: trường hợp vận dụng các định mức chi phí quản lý dự án theo Quyết định này không phù hợp, thì chi phí quản lý dự án được xác định bằng phương pháp lập dự toán chi phí để trình Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt. Dự toán chi phí quản lý dự án được xác định trên cơ sở hình thức tổ chức quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án, quy mô và đặc điểm công việc quản lý dự án; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý dự án và các chế độ chính sách có liên quan tương ứng với từng thời kỳ; trường hợp điều chỉnh định mức chi phí thì phải có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

Cục Quản lý xây dựng công trình – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ ý kiến trên để thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1130/BXD-KTXD năm 2017 xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


353

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239