Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11250/BTC-ĐT năm 2014 đề nghị cho phép kéo dài thời hạn thanh toán vốn sửa chữa, bảo đảm an toàn hồ chứa nước năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11250/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 12/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11250/BTC-ĐT
V/v đề nghị cho phép kéo dài thời hạn thanh toán vốn sửa chữa, bảo đảm an toàn hồ chứa nước năm 2013.

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Trả lời văn bản số 2517/UBND-KTTH ngày 24/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc cho phép kéo dài thời hạn thanh toán vốn sửa chữa, bảo đảm an toàn hồ chứa nước năm 2013; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo văn bản số 3091/VPCP-KTTH ngày 05/5/2014 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 6650/BTC-ĐT ngày 21/5/2014 của Bộ Tài chính về việc điều chuyển nguồn vốn đảm bảo an toàn hồ chứa nước năm 2013 của tỉnh Bắc Kạn, thời hạn thanh toán vốn cho các dự án hồ chứa nước năm 2013 được thực hiện đến hết ngày 30/6/2014.

Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện thanh toán kế hoạch vốn của các dự án an toàn hồ chứa nước năm 2013 theo đúng quy định tại văn bản số 3091/VPCP-KTTH ngày 05/5/2014 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 6650/BTC-ĐT ngày 21/5/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn;
- Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn;
- Kho bạc Nhà nước;
- Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn;
- Lưu: VT, ĐT (12).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11250/BTC-ĐT năm 2014 đề nghị cho phép kéo dài thời hạn thanh toán vốn sửa chữa, bảo đảm an toàn hồ chứa nước năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.738

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161