Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1100/TTg-KTN về việc chủ trương đầu tư xây dựng Khu đô thị tại xã Tây Mỗ, Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1100/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 03/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1100/TTg-KTN
V/v chủ trương đầu tư xây dựng Khu đô thị tại xã Tây Mỗ, Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 12/TTr-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2009), Tổng công ty sông Đà (văn bản số 139/TCT-HĐQT ngày 29 tháng 4 năm 2009), Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (văn bản số 1934/2009/CV-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2009); ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 648/BXD-PTĐT ngày 17 tháng 4 năm 2009, số 921/BXD-PTĐT ngày 21 tháng 5 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2124/BKH-KTĐP&LT ngày 31 tháng 3 năm 2009 và số 2920/BKH-KCHT&ĐT ngày 27 tháng 4 năm 2009), Tài chính (văn bản số 5266/BTC-ĐT ngày 10 tháng 4 năm 2009 và số 5910/BTC-ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2009), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 1062/BTNMT-KH ngày 10 tháng 4 năm 2009 và số 1277/BTNMT-KH ngày 23 tháng 4 năm 2009) về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Khu đô thị tại xã Tây Mỗ, Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, đồng ý đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng chỉ đạo lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị tại xã Tây Mỗ, Đại Mỗ, huyện Từ Liêm; trong đó bố trí đủ diện tích cho Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam và các đơn vị quân đội di chuyển khỏi khu vực Thành cổ Hà Nội;

2. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lựa chọn các chủ đầu tư tham gia đầu tư xây dựng đô thị để tạo vốn xây dựng Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
- TCT sông Đà, TCT CP XNK&XD Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Hoàng Trung Hải   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1100/TTg-KTN về việc chủ trương đầu tư xây dựng Khu đô thị tại xã Tây Mỗ, Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.080

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139