Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10642/BTC-TCHQ năm 2013 miễn thuế nhập khẩu của dự án đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10642/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 13/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10642/BTC-TCHQ
V/v miễn thuế nhập khẩu của dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Trả lời công văn số 890/HQHG-STQ ngày 26/6/2013 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang báo cáo vướng mắc về việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án đầu tư, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ thẩm quyền của Bộ Tài chính về việc xử lý miễn thuế đối với các trường hợp đăng ký tờ khai hải quan phát sinh trước ngày đăng ký Danh mục quy định tiết b.3, mục 2, Điều 103 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính;

Xét báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang tại công văn số 890/HQHG-STQ ngày 26/6/2013; Bộ Tài chính giao Cục Hải quan tỉnh Hà Giang kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, chứng từ sổ sách kế toán, phiếu xuất nhập kho và thực tế sử dụng hàng hóa của Công ty CP thủy điện Sông Miện 5, nếu kết quả kiểm tra xác định tất cả các giấy tờ khác có liên quan phù hợp, đúng quy định, hàng hóa doanh nghiệp đã nhập khẩu thực tế sử dụng cho dự án đầu tư "Thủy điện Sông Miện 5" và đã được UBND tỉnh Hà Giang đồng ý cho điều chỉnh công suất lắp máy từ 14-16,5 MW lên 20 MW như nêu tại công văn số 3968/UBND-CNGTXD ngày 27/12/2012, thì xử lý miễn thuế đối với số hàng hóa Công ty đã nhập khẩu để phục vụ dự án.

Bộ Tài chính có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Hà Giang được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCHQ (13).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10642/BTC-TCHQ năm 2013 miễn thuế nhập khẩu của dự án đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.564

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250