Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1034/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 22/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1034/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum theo hình thức Hợp đồng BT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (công văn số 2426/UBND-KTN ngày 22 tháng 12 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 298/BKHĐT-GS&TĐĐT ngày 18 tháng 01 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 796/BTC-ĐT ngày 17 tháng 01 năm 2011), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 353/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 01 năm 2011) về việc đầu tư xây dựng trục đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quyết định theo thẩm quyền chủ trương đầu tư xây dựng đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum theo hình thức Hợp đồng BT. Việc đầu tư phải phù hợp với các quy hoạch có liên quan, đảm bảo cân đối vốn để thanh toán cho Nhà đầu tư BT và đúng quy định hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum lưu ý ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên, triển khai xây dựng và công bố Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư BOT, BT, BTO trên địa bàn Tỉnh theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (19b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1034/VPCP-KTN ngày 22/02/2011 về đầu tư xây dựng đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum theo hình thức Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.349

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!