Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1025/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 03/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1025/BXD-HĐXD
V/v: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án “Khu nhà ở tái định cư và kinh doanh dịch vụ tổng hợp tại xã Xuân Phương”, thôn Hoè Thị, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản 1552/KH&ĐT-TĐ ngày 21/5/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án “Khu nhà ở tái định cư và kinh doanh dịch vụ tổng hợp tại xã Xuân Phương”- thôn Hoè Thị, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất công nghiệp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có một số ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ của dự án:

- Theo quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư, dự án “Khu nhà ở tái định cư và kinh doanh dịch vụ tổng hợp tại xã Xuân Phương”- thôn Hoè Thị, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất công nghiệp thuộc diện được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư;

- Ngày 12/4/2001, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản số 841/UB-NNĐC chấp thuận về nguyên tắc đề nghị của Công ty Xây lắp và Sản xuất công nghiệp xin sử dụng đất tại xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm để xây dựng khu tái định cư;

- Ngày 05/6/2008, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản số 3538/UBND-KH&ĐT về việc chấp thuận phạm vi ranh giới và gia hạn tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư và kinh doanh tại xã Xuân Phương;

- Theo giải trình kinh tế - kỹ thuật của nhà đầu tư, dự kiến quy mô xây dựng công trình của dự án phù hợp với nội dung văn bản số 172/QHKT-P1 ngày 21/01/2009 của Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội về quy hoạch tổng mặt bằng và phương án thiết kế sơ bộ kiến trúc khu nhà ở tái định cư và kinh doanh tại xã Xuân phương và văn bản số 947/QHKT/P1 ngày 04/5/2009 về phương án kiến trúc sơ bộ công trình Khu nhà ở tái định cư và kinh doanh tại xã Xuân Phương;

- Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103011603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp cho Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất công nghiệp ngày 31/3/2006, nhà đầu tư có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục tiêu dự án;

2. Một số vấn đề cần lưu ý:

- Nhà đầu tư cần tiếp tục hoàn thiện các thủ tục về chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai;

- Sau khi được cấp chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư tiến hành triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án phải tuân thủ quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư của dự án. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nghiên cứu, tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét theo thẩm quyền.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ QLHĐXD (TTH - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1025/BXD-HĐXD ngày 03/06/2009 thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án “Khu nhà ở tái định cư và kinh doanh dịch vụ tổng hợp tại xã Xuân Phương”, thôn Hoè Thị, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.199

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!