Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 06/BXD-HĐXD năm 2014 giải đáp vướng mắc trong quá trình đầu tư dự án do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 06/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Trung Dung
Ngày ban hành: 24/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/BXD-HĐXD
V/v giải đáp một số vướng mắc trong quá trình đầu tư dự án.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà 2

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 230 CT/KT-TC ngày 25/03/2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 2 về một số vướng mắc trong quá trình đầu tư dự án. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

1. Về việc lấy ý kiến thiết kế cơ sở của dự án:

Căn cứ vào Phụ lục I Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực từ ngày 01/12/2009, dự án khu đô thị có hạng mục hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư 1000 ¸ 1500 tỷ đồng được xếp vào dự án nhóm A.

Căn cứ vào Điểm a Khoản 6 Điều 10 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực từ ngày 01/12/2009 và Điểm a Khoản 3 Điều 2 Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầy tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 11/5/2009, việc lấy ý kiến thiết kế cơ sở dự án nhóm A thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng.

2. Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cơ sở:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 31 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng, khi thực hiện dự án chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng bao gồm: nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng; nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình; công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Đối với việc nghiệm thu giai đoạn chuyển bước thi công, chủ đầu tư quyết định nghiệm thu giai đoạn thi công quan trọng bao gồm thời điểm nghiệm thu, thành phần nghiệm thu, nội dung nghiệm thu cho phù hợp với điều kiện đặc thù của dự án này.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Hồ Xương Rồng sử dụng vốn là tiền sử dụng đất của dự án khu đô thị (dự án BT) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt là phù hợp với quy định của pháp luật. Chủ đầu tư cần phối hợp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của dự án là Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên để thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở nghiệm thu các giai đoạn phục vụ công tác chuyển giao, quản lý và khai thác vận hành khi công trình hoàn thành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần Sông Đà 2 nghiên cứu và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Cao Lại Quang (để b/c);
- TT. Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Cục GĐ, HTKT;
- Lưu: VT, HĐXD (VHT-5b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Bùi Trung Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 06/BXD-HĐXD năm 2014 giải đáp vướng mắc trong quá trình đầu tư dự án do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.821

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226