Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 02/TCT-CS về khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 02/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/TCT-CS
V/v khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Huyndai Engineering & Construction Co.Ltd.
(Tổ 8, Phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh)

 

Trả lời công văn số MD1-HDH/ACCT.L.011 ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Công ty Huyndai Engineering & Construction Co.Ltd (Công ty Huyndai) đề nghị hướng dẫn việc khai, nộp thuế đối với khoản tiền tạm ứng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về khai thuế GTGT, thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài:

"- Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Bên Việt Nam.

a) Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

b) Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh khi nhà thầu nước ngoài nhận được tiền thanh toán và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài nhận được tiền thanh toán nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo lần phát sinh."

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Huyndai là Nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 theo Hợp đồng số ADB/MD1-TPIP.EPC150911 ký ngày 15/9/2011, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế, tại Hợp đồng nhà thầu Công ty Huyndai ký với Bên Việt Nam có quy định Bên Việt Nam chi trả một khoản tiền tạm ứng theo tỷ lệ % giá trị hợp đồng để Công ty Huyndai thực hiện hợp đồng thì Công ty Huyndai có trách nhiệm khai, nộp thuế TNDN đối với số tiền tạm ứng này theo quy định. Trường hợp Công ty Huyndai nhận được tiền tạm ứng nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai từng lần phát sinh tạm ứng tiền.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Huyndai Engineering & Construction Co.Ltd biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Vụ KK&KTT, PC-TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 02/TCT-CS về khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.722

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224