Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3835/BTTTT-PTTH&TTDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Hoàng Vĩnh Bảo
Ngày ban hành: 29/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT
V/v chấn chnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố

Thời gian gần đây, tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp (các trang thông tin điện tử tổng hp hoạt động như cơ quan báo điện tử) là vấn đề nhức nhối, tạo phản ứng bất bình trong dư luận, gây khó khăn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Các biểu hiện vi phạm cụ thể như:

- Nhiều trang thông tin điện tử tổng hp cố tình mập mờ giữa trang thông tin điện tử tổng hợp và báo điện tử, tạp chí điện tử bằng cách sử dụng những từ ngữ dễ gây nhầm lẫn cho độc giả trên tiêu đề trang chủ, tên miền như Báo, Tạp chí, Tin, Tin tức, News, Times, Online, Daily...

Nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp liên kết với báo chí để hp pháp hóa nguồn tin, tự sản xuất tin, bài, dọa dẫm doanh nghiệp để ép quảng cáo. Nhiều trang tin dẫn nguồn từ báo điện tử nhưng không gỡ bài khi báo gốc đã gỡ nhằm mục đích buộc cơ quan, doanh nghiệp được đề cập trong bài viết phải đổi quảng cáo, chi tiền... mới chịu gỡ bài.

- Trang thông tin điện tử tổng hợp lấy tên miền là tên các địa phương rồi đăng tải những thông tin tiêu cực về địa phương đó (pháp nhân đăng ký hoạt động ở địa phương khác);

- Trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan báo chí tự sản xuất tin bài như báo điện tử, đưa tin điều tra về những lĩnh vực không liên quan đến tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí đó.

- Vi phạm quy định về quyền tác giả và quyền liên quan. Một số trang thông tin điện tử tổng hợp lấy bài từ báo hoặc các trang thông tin điện tử khác nhưng không xin phép, gây bức xúc cho các cơ quan báo chí khác.

- Vi phạm các quy định về quảng cáo, đặc biệt đối với sản phẩm y tế, thực phẩm chức năng; để nội dung quảng cáo xen lẫn nội dung bài viết.

Đối với tình trạng nói trên, mặc dù Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhiều lần nhắc nhở, chấn chỉnh thông qua các cuộc giao ban báo chí hàng tuần, thông qua các văn bản gửi các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, các Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố1, yêu cầu rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, nhưng việc khắc phục tình trạng vi phạm nêu trên vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt. Trong đó, nhóm phức tạp, xảy ra sai phạm nhiều nhất trong hoạt động trang tin điện tử tổng hợp là nhóm trang tin của các doanh nghiệp làm dịch vụ trang thông tin điện tử tổng hợp và một số trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm kéo dài trong hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp nêu trên, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thông báo số 422-TB/BTGTW ngày 11 tháng 10 năm 2019 và Kế hoạch số 336A/KH-BTTTT ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về công tác báo chí, xuất bản; để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhanh chóng và kiên quyết chấn chỉnh tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các Sở Thông tin và Truyền thông địa phương thực hiện một số giải pháp cấp bách như sau:

1. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2019, tạm dừng cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp với nhóm đối tượng là các doanh nghiệp và các cơ quan báo chí để rà soát, chấn chỉnh, xử lý các trang tin điện tử tổng hợp vi phạm và sửa đổi các quy định pháp luật hiện hành để phù hp với thực tiễn công tác quản lý (hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đang thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tham mưu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử).

2. Đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, thống kê số lượng trang thông tin điện tử tổng hợp đã cấp phép. Nếu trang thông tin điện tử tổng hợp đang hoạt động sử dụng tên trang, tên miền có những từ ngữ có thể gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí như: Báo, Tạp chí, Tin, Tin tức, News, Times, Online, Daily...thì yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp sở hữu trang phải thay đổi tên trang, tên miền cho phù hợp. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kế hoạch của Sở để khắc phục tình trạng trên, báo cáo gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) để giám sát.

3. Yêu cầu các trang thông tin điện tử tổng hợp phải thể hiện đường dẫn để truy cập tin, bài gốc (link) ngay dưới tin, bài mà trang thông tin điện tử tổng hợp đăng lại từ các báo.

4. Yêu cầu các trang thông tin điện tử tổng hợp phải có thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan báo chí (không chấp nhận thỏa thuận miệng), về việc cho phép trang thông tin điện tử tổng hợp được dẫn lại tin bài. Văn bản thỏa thuận trích dẫn nguồn tin phải nộp về cơ quan cấp phép trước ngày 15 tháng 11 năm 2019. Sau thời hạn nói trên, nếu trang thông tin tổng hợp nào tổng hợp tin, bài từ nguồn tin không có thỏa thuận bằng văn bản, yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không xem xét cấp phép đối với những trang thông tin điện tử tổng hợp có tên miền thuộc địa phương khác, không cho phép trang thông tin điện tử tổng hợp thuộc địa phương tổng hợp thông tin về địa phương khác. Đối với những trang thông tin điện tử tổng hợp đã được cấp phép hoạt động vi phạm điều này thì phải yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp sở hữu trang tin đó sửa đổi, bổ sung giấy phép cho phù hợp.

6. Tăng cường rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp có trụ sở hoạt động tại địa phương; xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các hành vi hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, nội dung trong giấy phép đã được cấp, hành vi lợi dụng trang thông tin điện tử tổng hợp để hoạt động như báo điện tử, tạp chí điện tử, hành vi cung cấp thông tin có xu hướng giật gân, câu khách, vi phạm bản quyền và các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Trong quá trình thực hiện các giải pháp nêu trên, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Cục Báo chí;
- Thanh tra Bộ;
- Vụ Pháp ch
ế;
- Lưu: VT, Cục PTTH&TTĐT, BT (75).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Bảo

 1 (Công văn số 816/PTTH&TTĐT ngày 24/6/2016; Công văn số 1357/PTTH&TTĐT ngày 24/10/2016 ca Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; đặc biệt là Công văn số 4064/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 8/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 3835/BTTTT-PTTH&TTDT
Re: rectification of operation of news aggregator websites

Hanoi, October 29, 2019

 

To: Departments of Information and Communications of provinces

In recent times, it has become more prevalent for news aggregator websites to operate in a manner similar to that of websites of news agencies, which brings about public disapproval and hinders state management of this area. To be specific:

- Many news aggregator websites deliberately blur the line between themselves and online newspapers/online magazines by using words such as “Newspaper", “Magazine”, “News”, “Times”, “Online”, “Daily”, etc. on their home pages and in their domains to confuse readers.

Some news aggregator websites form a connection with the press to legalize news sources, publish their own news or intimidate enterprises into placing advertisements on their websites. Some others retain articles whose original versions have been deleted and force the bodies or enterprises mentioned therein to place new advertisements, pay money, etc. to have such articles removed.

- Some news aggregator websites take on the name of a locality and post negative information about such locality (juridical persons registering to operate in another locality);

- News aggregator websites of some news agencies publish articles in a manner similar to online newspapers, and deliver investigative news about areas unrelated to the principles and purposes of such agencies.

- Infringement of copyright and related rights. A number of news aggregator websites repost contents of other newspapers or websites without permission, which brings discontentment to the involved news agencies.

- Violations against advertising regulations, especially for medical products and functional foods; insertion of promotional contents into articles.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To rectify the aforesaid violations, follow the direction of the Central Propaganda Commission stated in the Notice No. 422-TB/BTGTW dated October 11, 2019 and Plan No. 336A/KH-BTTTT dated September 03, 2019 by the Ministry of Information and Communications on implementation of a number of press and publishing tasks; improve state management, promptly and strictly prevent news aggregator websites from operate in a manner similar to that of newspapers, the Ministry of Information and Communications hereby requests Departments of Information and Communications to urgently implement the following solutions:

1. From November 01, 2019, suspend issuance of license to establish news aggregator website for news agencies and enterprises to review, rectify and handle news aggregator websites which have committed violations and amend existing regulations of laws according to the current state of management (the Ministry of Information and Communications is advising the Government on formulation of a Decree amending the Government’s Decrees No. 72/2013/ND-CP dated July 15, 2013 and No. 27/2018/ND-CP dated March 01, 2018 on management, provision and use of internet services and online information).

2. Request Departments of Information and Communications to review and enumerate the licensed news aggregator websites. If a running news aggregator website has confusing words such as "Newspaper", "Magazine", “News", "Times", "Online", "Daily", etc. in its name or domain, request the body or enterprise owning the website to change such name or domain as appropriate. Departments of Information and Communications shall report their remedial plans for such situation to the Ministry of Information and Communications (Authority of Broadcasting and Electronic Information) for supervision.

3. Request news aggregator websites to include the links to the original articles at the end of their reposted articles.

4. Request news aggregator websites to make written agreements with news agencies regarding permission to cite the articles of such agencies (verbal agreements are not accepted). Such agreements must be submitted to licensing authorities before November 15, 2019. After such deadline, any news aggregator website that cites news from a source without a written agreement on such citation shall be strictly handled as regulated.

5. Departments of Information and Communications shall neither grant license to news aggregator websites containing the domain of another province nor permit news aggregator websites of their provinces to compile information about another province. For licensed news aggregator websites that have committed violations against regulations of this Article, the enterprises owning such websites must have their licenses amended as appropriate.

6. Increasingly review and rectify operation of bodies and enterprises establishing news aggregator websites that have premises in their provinces; strictly handle violations according to regulations of laws, especially acts that go against the principles, purposes and contents stated in granted licenses, operation of news aggregator websites in the form of online newspapers, provision of lurid and sensational news, copyright infringement and violations against regulations of intellectual property laws.

During the implementation of these solutions, any difficulty arising should be reported to the Ministry of Information and Communications (Authority of Broadcasting and Electronic Information) for guidance.

Sincerely./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Hoang Vinh Bao

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 3835/BTTTT-PTTH&TTDT dated October 29, 2019 on rectification of operation of news aggregator websites

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


769

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84