Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9534/VPCP-KGVX năm 2013 Dự án xây dựng Kênh Truyền hình Nhân Dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9534/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 11/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9534/VPCP-KGVX
V/v Dự án xây dựng Kênh Truyền hình Nhân Dân

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Báo Nhân Dân;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Báo Nhân Dân (Tờ trình số 1155-TTr/ND ngày 15 tháng 10 năm 2013), ý kiến của Văn phòng Trung ương Đảng (văn bản số 3055-CV/VPTW/nb ngày 19 tháng 8 năm 2013) và các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư về Dự án xây dựng Kênh Truyền hình Nhân Dân (giai đoạn I), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Báo Nhân Dân chủ động rà soát lại quy mô, lộ trình thực hiện dự án đầu tư và phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng nguồn vốn; giãn, hoãn tiến độ đối với những hạng mục, nội dung chưa thực sự cấp bách của dự án, trên cơ sở đó báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng (cơ quan chủ trì đầu tư) để làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ưu tiên bố trí vốn kế hoạch năm 2014 cho những hạng mục cấp thiết của Dự án đầu tư Xây dựng Kênh Truyền hình Nhân Dân (giai đoạn I), nhằm sớm đưa Kênh Truyền hình Nhân Dân vào vận hành theo tiến độ đã được Ban Bí thư thông qua.

Việc thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Kênh Truyền hình Nhân Dân (giai đoạn I) thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Báo Nhân Dân và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư TW Đảng (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các PTTg (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TW;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, KTN, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9534/VPCP-KGVX năm 2013 Dự án xây dựng Kênh Truyền hình Nhân Dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.331
DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.193.89