Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9077/VPCP-ĐMDN năm 2013 chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại Trung tâm Truyền hình cáp Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9077/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 29/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9077/VPCP-ĐMDN
V/v chuyển nhượng phần vốn NN tại Trung tâm Truyền hình cáp Quảng Nam.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (tờ trình số 3460/TTr-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2013) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 10292/BTC-TCDN ngày 07 tháng 8 năm 2013), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7631/BKHĐT-PTDN ngày 08 tháng 10 năm 2013), Thông tin và Truyền thông (công văn số 2963/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 09 tháng 10 năm 2013) và Đài Truyền hình Việt Nam (công văn số 1554/THVN ngày 24 tháng 9 năm 2013) về việc chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại Trung tâm Truyền hình cáp Quảng Nam, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

- Đồng ý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn nhà nước tại Trung tâm Truyền hình cáp Quảng Nam cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam thuộc Đài Truyền hình Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Đài Truyền hình Việt Nam triển khai thực hiện việc chuyển nhượng này theo đúng quy định hiện hành; bảo đảm quyền lợi của người lao động.

- Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam tổ chức lại Trung tâm Truyền hình cáp Quảng Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9077/VPCP-ĐMDN năm 2013 chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại Trung tâm Truyền hình cáp Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.943
DMCA.com Protection Status

IP: 52.55.186.225