Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8902/VPCP-TCCB về việc quản lý Trang tin điện tử của Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8902/VPCP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8902/VPCP-TCCB
V/v Quản lý Trang tin điện tử của Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ.

Để quản lý chặt chẽ hoạt động của Trang tin điện tử Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổ Công tác), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ yêu cầu:

1. Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ chủ trì, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về nội dung tin bài, quản lý trực tiếp toàn bộ hoạt động của Trang tin điện tử của Tổ Công tác.

2. Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ chủ trì, phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Trung tâm Tin học bảo đảm duy trì hoạt động, quản lý hạ tầng kỹ thuật của Trang tin điện tử của Tổ Công tác.

3. Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất, Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ có trách nhiệm báo cáo hoạt động của Trang tin điện tử của Tổ Công tác với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các cơ quan nhà nước liên quan khi có yêu cầu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX, Cục QT, Cổng TTĐTCP, Trung tâm Tin học;
- Lưu: VT, TCCT (5b). H 21b.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8902/VPCP-TCCB về việc quản lý Trang tin điện tử của Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.923

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66