Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 882/TTCP-TTTT 2021 cung cấp Tài khoản Mật khẩu Hệ thống báo cáo công tác thanh tra

Số hiệu: 882/TTCP-TTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Trần Ngọc Liêm
Ngày ban hành: 02/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 882/TTCP-TTTT
V/v cung cấp Tài khoản, Mật khẩu sử dụng phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành việc xây dựng và tập huấn sử dụng phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chng tham nhũng (gọi tắt là phần mềm Hệ thống báo cáo). Triển khai Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (có hiệu lực từ ngày 10/5/2021), Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 675/TTCP-KHTH ngày 29/4/2021 đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký đối tượng sử dụng phần mềm phục vụ việc cấp tài khoản.

Tuy nhiên, do nhiều đơn vị gửi danh sách chậm, một số đơn vị đăng ký chưa theo đúng hướng dẫn, số lượng tài khoản đăng ký rất lớn và thời gian đến kỳ báo cáo gấp nên trước mắt Thanh tra Chính phủ triển khai phần mềm Hệ thống báo cáo như sau:

- Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Cấp tài khoản cho UBND cấp tỉnh và các đơn vị trực tiếp báo cáo UBND cấp tỉnh (gồm: UBND cấp huyện và các sở, ngành).

- Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Cấp tài khoản cho cấp bộ và các đơn vị trực tiếp báo cáo cấp bộ (gồm các Tng cục, vụ, cục thuộc bộ).

- Các đơn vị đã đăng ký tài khoản còn lại, tạm thời chưa triển khai báo cáo trên phần mềm.

(Tài khoản, Mật khẩu và Hướng dẫn sử dụng, các đơn vị tải về tại địa chỉ: https://thanhtra.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh với Trích yếu văn bản: Cung cấp Tài khoản, Mật khu sử dụng phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, t cáo và phòng, chng tham nhũng. Mật khu mở file: Ttcp@2021).

Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai sử dụng phần mềm. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với Thanh tra Chính phủ để phối hợp giải quyết:

- Liên quan đến Thông tư số 02/2021/TT-TTCP: Đ/c Lê Hải Đăng, TTVC, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp; số điện thoại 0983307170 hoặc 08049014.

- Liên quan đến phần mềm Hệ thống báo cáo: Đ/c Cung Văn Trang, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ, Trung tâm Thông tin; số điện thoại 0919983628 hoặc 08049191./.

Trân trọng cảm ơn!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Thanh tra CP (để b/c);
- Các Phó Tổng TTCP;
- Các cục I, II, III,
IV, Vụ I, II, III,
Giám sát TĐ&XLSTT; Ban Tiếp dân TW,

Vụ KHTH, TTTT (để t/h và đôn đốc t/h);
- Lưu: VT, TTTT.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ
TỔNG THANH TRA
Trần Ngọc Liêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 882/TTCP-TTTT ngày 02/06/2021 về cung cấp Tài khoản, Mật khẩu sử dụng phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.349

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!