Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 88/TA-TKTH hướng dẫn áp dụng phần mềm thống kê vụ án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 88/TA-TKTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Lê Văn Minh
Ngày ban hành: 05/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 88/TA-TKTH
V/v: Hướng dẫn áp dụng phần mềm thống kê các loại vụ án.

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các đồng chí Chánh tòa các Tòa Chuyên trách và Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao;
- Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Triển khai thi hành Quyết định số 67/QĐ-TA ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng “Phần mềm thống kê các loại vụ án của ngành Tòa án nhân dân”; căn cứ vào nhiệm vụ được giao, Vụ Thống kê - Tổng hợp hướng dẫn một số nội dung liên quan tới việc cập nhật số liệu vào phần mềm nói trên, cụ thể như sau:

1. Về địa chỉ đăng nhập vào phần mềm

http://tk.toaan.gov.vn

2. Về thời gian và số liệu cập nhật vào phần mềm

- Từ ngày 01/10/2011, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án nhân dân địa phương sẽ tiến hành cập nhật số liệu liên quan tới các hoạt động nghiệp vụ của ngành vào “Phần mềm thống kê các loại vụ án của ngành Tòa án nhân dân” theo định kỳ hàng tháng. Số liệu báo cáo của mỗi tháng được tính từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng.

- Số liệu chính thức cập nhật vào “Phần mềm thống kê các loại vụ án của ngành Tòa án nhân dân” được tính từ ngày 01 tháng 10 năm 2011.

- Việc cập nhật số liệu của từng tháng vào phần mềm phải hoàn thành trước ngày 05 của tháng sau.

- Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án nhân dân địa phương phải cập nhật vào phần mềm đầy đủ số liệu theo đúng các biểu mẫu thống kê của ngành Tòa án nhân dân thuộc trách nhiệm của Tòa án mình hoặc cấp mình phải thực hiện. Đối với những biểu mẫu thuộc trách nhiệm báo cáo của mình, nhưng trong tháng không có số liệu thì các Tòa án vẫn phải báo cáo lên hệ thống để phân biệt với các trường hợp không gửi báo cáo số liệu.

3. Về trách nhiệm của các đồng chí Chánh tòa các Tòa chuyên trách, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Phân công, bố trí cán bộ cập nhật số liệu vào phần mềm thống kê; kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật số liệu của đơn vị mình và các đơn vị thuộc quyền quản lý (nếu có): chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về số liệu và thời gian cập nhật số liệu của đơn vị mình và các đơn vị thuộc quyền quản lý trên “Phần mềm thống kê các loại vụ án của ngành Tòa án nhân dân”.

- Tòa án nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cập nhật số liệu vào phần mềm cho các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc quyền quản lý nếu các Tòa án cấp huyện đó chưa có hệ thống đường truyền Internet.

- Trên cơ sở các số liệu đã được cập nhật vào phần mềm, chậm nhất là ngày 10 của các tháng 4, 7, 10 và tháng 01 của năm sau, các đồng chí Chánh tòa các Tòa chuyên trách, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ký biểu mẫu thống kê số liệu của quý trước, được in ra từ phần mềm thống kê và chuyển 01 bản về Vụ Thống kê - Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao, đồng thời lưu tại đơn vị 01 bản để phục vụ công tác quản lý.

4. Về trách nhiệm của cán bộ cập nhật số liệu

- Quản lý tài khoản đăng nhập vào hệ thống để đảm bảo tính bảo mật và an toàn dữ liệu cho toàn hệ thống.

- Thực hiện việc cập nhật số liệu theo đúng hoạt động của tài liệu sử dụng phần mềm đã được cung cấp và tập huấn.

- Đối với cán bộ thống kê thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra số liệu cập nhật của các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc quyền quản lý trước khi chuyển lên hệ thống.

Trên đây là một số nội dung liên quan tới việc triển khai áp dụng “Phần mềm thống kê các loại vụ án của ngành Tòa án nhân dân”. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đồng chí liên hệ với Vụ Thống kê - Tổng hợp qua các địa chỉ sau để được giải đáp, hướng dẫn:

- Đối với những vướng mắc về kỹ thuật, đề nghị liên hệ với các đồng chí:

Đ/c Vũ Thị Vân: Điện thoại 01663105518 hoặc 043.8264306

Email: vanvt@toaan.gov.vn

Đ/c Nguyễn Duy Nam: Điện thoại 0988681987 hoặc 043.8264306

Email: namnd@toaan.gov.vn

- Đối với những vướng mắc về cách thức thống kê các nội dung của các cột mục trong phần mềm, đề nghị liên hệ với Phòng Tổng hợp, điện thoại 04.38256226 hoặc 04.39342903.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC; để báo cáo
- Đ/c Đặng Quang Phương; để báo cáo
- PCA thường trực TANDTC; để báo cáo
- Cổng thông tin điện tử ngành TAND;
- Lưu: VP, Vụ TKTH.

TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ THỐNG KÊ - TỔNG HỢP
Lê Văn Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 88/TA-TKTH hướng dẫn áp dụng phần mềm thống kê vụ án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.970
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202