Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 846/UBDT-KHTC 2020 Hướng dẫn khảo sát hệ thống tabmis

Số hiệu: 846/UBDT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Nguyễn Mạnh Huấn
Ngày ban hành: 13/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 846/UBDT-KHTC
V/v khảo sát hệ thống tabmis

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

Phúc đáp Công văn số 7751/BTC-NSNN ngày 25/6/2020 của Bộ Tài chính về việc khảo sát hệ thống tabmis, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Đánh giá về hiện trạng hệ thống tabmis:

- Chức năng phần mềm của hệ thống tabmis đáp ứng được các phần việc sau của Ủy ban Dân tộc: công tác phân bổ, điều chỉnh, bổ sung dự toán; rà soát, đối chiếu tình hình giải ngân kinh phí trong năm dự toán.

- Những phần việc hệ thống tabmis không quản lý được hoặc không đáp ứng được: hệ thống tabmis chưa đáp ứng được trong khâu nhập số liệu quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

- Về kết nối hệ thống tabmis với hệ thống của Ủy ban Dân tộc: Hiện nay hệ thống tabmis không kết nối với các hệ thống khác của Ủy ban Dân tộc.

- Tốc độ xử lý của hệ thống tabmis tại Ủy ban Dân tộc nhanh, không xảy ra hiện tượng đứt quãng.

2. Kiến nghị hoàn thiện/cải tiến/cải cách hệ thống tabmis:

- Hiện nay Ủy ban Dân tộc chỉ có 01 chuyên viên được cấp quyền truy cập vào hệ thống tabmis (003_083_cv1) phục vụ công tác công tác phân bổ, điều chỉnh, bổ sung dự toán; rà soát, đối chiếu tình hình giải ngân kinh phí trong năm trên hệ thống. Ủy ban Dân tộc đề nghị Bộ Tài chính phân quyền cho 01 chuyên viên trong khâu quyết toán ngân sách hàng năm: 003_083_cv2

- Kiến nghị về kết nối dữ liệu hệ thống tamis:

Từ tháng 10 năm 2019, Ủy ban Dân tộc chuyển Trụ sở từ 80 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, Ba Đình về 349 Đội Cấn, phường Liễu Giai. Hệ thống tabmis của Ủy ban Dân tộc tạm thời đang đặt tại Trụ sở cũ 80 Phan Đình Phùng. Điều này ảnh hưởng đến công tác bảo quản tài sản, tính kịp thời khi thực hiện các nhiệm vụ trên hệ thống tabmis.

Ủy ban Dân tộc đề nghị Bộ Tài chính lắp đặt hệ thống tabmis tại Trụ sở 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

- Kiến nghị về sử dụng: Ủy ban Dân tộc kiến nghị đưa chức năng thông báo tình hình phê duyệt các bút toán của Bộ Tài chính đối với các đệ trình của các Bộ trên nền tảng thiết bị điện thoại di động, nhằm mục đích theo dõi, cập nhật kịp thời cũng như rút bớt thời gian phải kiểm tra việc hoàn tất các bút toán trên hệ thống.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc đánh giá về hệ thống tabmis, gửi Bộ Tài chính xem xét, tổng hp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Thứ trưởng, PCN Lê Sơn Hải (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Nguyễn Mạnh Huấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 846/UBDT-KHTC ngày 13/07/2020 về khảo sát hệ thống tabmis do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.039

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!