Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 792/LĐTBXH-TTTT 2018 đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa

Số hiệu: 792/LĐTBXH-TTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Quân
Ngày ban hành: 05/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 792/LĐTBXH-TTTT
V/v đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:                                             

Đ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Hệ tri thức Việt số hóa theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số 1028/VPCP-KGVX ngày 29/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa, Trung tâm Thông tin đã phi hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) tạo tài Khoản truy cập cho các đơn vị thuộc Bộ và xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phân hệ d liệu mở Hệ tri thức Việt số hóa (file đính kèm).

Bộ đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thu thập và đóng góp các thông tin, dữ liệu công khai đối với các hoạt động chuyên ngành của đơn vị vào Hệ tri thức Việt số hóa.

Thông tin chi tiết liên hệ cán bộ đầu mối thông tin: Nguyễn Đức Tùng, Chuyên viên phòng Thông tin Lao động; Số điện thoại: 024.62703682/ 0932234755; Email: NDTung@molisa.gov.vn để được hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- Lưu: VT. TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

Danh sách tài Khoản của các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

(Kèm theo Công văn s: 792/LĐTBXH-TTTT ngày 05 tháng 03 năm 2018)

STT

Tên tài Khoản

Tài Khoản đăng nhập itrithuc
(đăng nhập bằng email)

Password

1

Vụ Bảo hiểm xã hội

vubhxh@molisa.gov.vn

laodongxahoi

2

Vụ Bình đẳng giới

vubdg@molisa.gov.vn

laodongxahai

3

Vụ Pháp chế

vuphapche@molisa.gov. vn

laodongxahoi

4

Vụ Hợp tác quốc tế

vuhtqt@molisa.gov.vn

laodongxahoi

5

Vụ Tổ chức cán bộ

vutccb@molisa.gov.vn

laodongxahoi

6

Vụ Kế hoạch Tài chính

vukhtc@molisa.gov.vn

laodongxahoi

7

Thanh tra Bộ

thanhtralaodong@molisa.gov.vn

laodongxahoi

8

Văn phòng Bộ

vpbo@molisa.gov.vn

laodongxahoi

9

Cục Việc làm

cucvieclam@molisa.gov.vn

laodongxahoi

10

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

vutl@molisa.gov.vn

laodongxahoi

11

Cục Quản lý Lao động ngoài nước

cucqlldnn@molisa.aov.vn

laodongxahoi

12

Cục An toàn lao động

antoanlaodong@molisa.gov.vn

laodongxahoi

13

Cục Người có công

cucncc@molisa.gov. vn

laodonaxahoi

14

Cục Tr em

treem@molisa.gov.vn

laodongxahoi

15

Cục Bảo trợ xã hội

cucbaotroxahoi@molisa.gov.vn

laodongxahoi

16

Cục Phòng, chng tệ nạn xã hội

cucpctnxh@molisa.gov.vn

laodongxahoi

17

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

tongcucdn@molisa.gov.vn

laodongxahoi

18

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

vienldkhxh@molisa.aov.vn

laodongxahoi

19

Tạp chí Lao động và Xã hội

tapchildxh@molisa.gov. vn

laodongxahoi

20

Tạp chí Gia đình và Trẻ em

tapchigdte@molisa.gov. vn

laodongxahoi

21

Báo Lao động và Xã hội

baoldxh@molisa.gov.vn

laodongxahoi

22

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội (Trường Đào tạo, bồi dưng CBCC LĐXH)

ilsat(S)molisa.gov.vn

laodongxahoi

Lưu ý: Đ đảm bảo an ninh, an toàn bảo mật thông tin, đề nghị các đơn vị chủ động thay đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên.

 

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng v1.0

HỆ TRI THỨC VIỆT SỐ HÓA TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN HỆ DỮ LIỆU MỞ

1 TỔNG QUAN DỮ LIỆU MỞ

• Là kho dữ liệu khổng lồ được đóng góp bởi các Cơ quan Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và Tư nhân; Cộng đồng; các Doanh nghiệp và đặc biệt là từng người dân.

• Người dùng có thể dễ dàng tra cứu, tiếp cận nguồn dữ liệu và tài nguyên vô cùng đa dạng; phục vụ các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, khai phá, tổng hợp tri thức và phát triển sản phẩm của mình.

• Dữ liệu mở là nguồn lực chiến lược Quốc gia. Các Doanh nghiệp dựa vào nguồn dữ liệu mở để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, cải tiến tiếp thị và phát triển sản phẩm. Dữ liệu mở cũng giúp định hướng đầu tư kinh doanh, cải thiện cơ hội việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỮ LIỆU MỞ

Dữ liệu mở có 2 tính năng chính:

• Tra cứu

• Upload dữ liệu

2.1 Hướng dẫn upload dữ liệu

Đ thực hiện Upload dữ liệu thành công trên website dulieu.itrithuc.vn, người dùng cần thực hiện đầy đủ 03 bước:

• Truy cập

• Đăng nhập

• Upload dữ liệu

Bước 1. Truy cập

Người dùng truy cập website dulieu.itrithuc.vn

Bước 2: Đăng Nhập

• Click vào Tab đăng nhập

• Thực hiện đăng nhập hoặc đăng kí tài Khoản với những người dùng lần đầu sử dụng Hệ tri thức Việt số hóa. Có thể đăng nhập thông qua các kênh mạng xã hội khác như Facebook, Ereka, Google..

Đăng nhập thành công

Bước 3: Upload dữ liệu

Sau khi đăng nhập thành công, màn hình user sẽ hiển thị như sau:

Để thực hiện Upload dữ liệu lên kho Dữ liệu mở:

Lựa chọn Tab Bộ dữ liệu của tôi

Click Thêm Bộ dữ liệu, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Ø Điền thông tin trong Mục Tạo bộ dữ liệu

Ø Upload File trong Mục Thêm dữ liệu

2.2 Hướng dẫn gán tài liệu vào nhóm dữ liệu

Bước 1: Click vào tên tài liệu

Hệ thống hiển thị màn hình:

Bước 2: Click vào tab tab nhóm và chọn nhóm cho tài liệu và click vào nút Thêm vào nhóm để hoàn tất

2.3 Hướng dẫn chỉnh sửa tài liệu

Bước 1: Click vào tên tài liệu

Bước 2: Click vào nút Quản lí

Hệ thống hiển thị form:

Bước 3: Nhập các thông tin tương tự như Phần thêm mới.

Lưu ý: Để Thêm, sửa, xóa , sắp xếp file đính kèm, click vào tab Nguồn, hệ thống hiển thị form:

- Thêm file đính kèm

Bước 1: Click vào nút Thêm nguồn mới, hệ thống hiển thị form:

Bước 2: Nhập các thông tin trên form và click vào nút Thêm để hoàn tất việc thêm file

- Sửa file đính kèm

Bước 1: Click vào tên file, hệ thống hiển thị:

 

Bước 2: Nhập các thông tin cần chỉnh sửa và nhấn vào nút Cập nhật nguồn để hoàn tất.

- Xóa file đính kèm

Bước 1: Click vào file muốn xóa, hệ thống hiển thị form:

Bước 2: Click vào nút Xóa để hoàn tất

- Sắp xếp lại nguồn

Bước 1: Click vào tab Sắp xếp lại nguồn

Bước 2: Nhấn và di chuột đến vị trí mong muốn

2.4 Hướng dẫn Xóa Dữ Liệu

Bước 1: Click vào tên tài liệu

Bước 2: Click vào nút Quản lí

Hệ thống hiển thị form:

Bước 3: Click vào nút Xóa để hoàn tất.

2.5 Hướng dẫn Tra cứu dữ liệu

Với tính năng tra cứu dữ liệu có 2 cách:

Cách 1: Tra cứu trực tiếp trên trang chủ

Kho dữ liệu hiện chứa đựng dữ liệu được đóng góp bởi 18 Cơ quan Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể như Cục An toàn thực phẩm; Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Nội vụ; bộ Giáo dục, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế…

Cách 2: Tra cứu theo danh Mục

Trên thanh header, Người dùng lựa chọn Tab Dữ Liệu

Người dùng có thể lựa chọn tra cứu dữ liệu theo đơn vị, theo lĩnh vực, từ khóa, định dạng file hay giấy phép.

Ví dụ: người dùng lựa chọn tra cứu theo dữ liệu của Tổng cục Du lịch, lĩnh vực Kinh tế - xã hội, định dạng file XLSX

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 792/LĐTBXH-TTTT ngày 05/03/2018 về đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.026

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!