Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 758/BTTTT-KHCN xác nhận thiết bị chính do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 758/BTTTT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Lê Xuân Công
Ngày ban hành: 30/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 758/BTTTT-KHCN
V/v: xác nhận thiết bị chính

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc công văn số 1113/TCHQ-KTSTQ ngày 08/03/2012 của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận thiết bị chính, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến trả lời như sau:

- Việc xác nhận thiết bị chính cho hệ thống thiết bị đồng bộ là dựa vào danh mục thiết bị nhập khẩu (theo từng hợp đồng hoặc theo từng phụ lục hợp đồng), xác định các thiết bị được nhập khẩu thuộc vào phần tử nào trong mạng di động (BTS, BSC, MSC, HLR…) để chỉ ra thiết bị chính cho từng hợp đồng hoặc từng phục lục hợp đồng (trên cơ sở hồ sơ doanh nghiệp gửi có cam đoan kê khai đúng theo thực tế).

- Trong danh mục hệ thống thiết bị có thể có nhiều thành phần, thiết bị thuộc các phần tử mạng khác nhau, tuy nhiên dựa vào chức năng của các thiết bị để biết thiết bị đó dùng để cung cấp, nâng cấp tính năng cho phần tử mạng hay chỉ để hỗ trợ kết nối với các phần tử mạng với nhau. Nếu thiết bị được dùng để cung cấp, nâng cấp tính năng cho phần tử mạng thì nó sẽ được xác định là thiết bị chính. Nếu thiết bị được dùng để hỗ trợ kết nối các phần tử mạng thì nó được xác định là các thiết bị phụ trợ để đi theo thiết bị chính. Do đó, có trường hợp có một thiết bị chính và cũng có trường hợp có từ 02 thiết bị chính trở lên.

- Các phần tử mạng trong một mạng viễn thông (như mạng điện thoại di động) là độc lập nhau, có các chức năng riêng rẽ. Tuy nhiên để hệ thống mạng vận hành được thì các phần tử này phải được kết nối và cùng nhau hoạt động đồng bộ. Do đó, không thể xác định thiết bị nào là chính nhất trong danh mục có từ 02 thiết bị chính trở lên.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng (để b/cáo);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lê Xuân Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 758/BTTTT-KHCN xác nhận thiết bị chính do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.317

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253